fbpx

basis layout

over ons

Over ons als huidtherapeuten

Huidtherapeuten behandelen patiënten met een zieke of beschadigde huid op verwijzing van een huisarts of specialist. Doel van de behandeling is het opheffen, verminderen of voorkomen van een stoornis of beperking als gevolg van een huidaandoening. Littekens, brandwonden, acne, overbeharing en oedeem. Het zijn voorbeelden van problemen waarmee de huidtherapeut u kan helpen. Een huidtherapeut werkt in een eigen praktijk, in een groepspraktijk, in een gezondheidscentrum of in een ziekenhuis. Sinds 1978 behartigt de NVH als paramedische beroepsvereniging de belangen van huidtherapeuten in Nederland.

 

Bel voor meer informatie of een afspraak: Huidkliniek Amsterdam Zuid tel. 06-46 821 821.

Vergoeding huidtherapie

De meeste behandelingen bij Huidkliniek Amsterdam Zuid worden vergoed door de zorgverzekering. Uw huidklacht moet dan vallen onder één van onderstaande therapieën;

Basispakket:

  • Oedeemtherapie

Aanvullend pakket:

  • Acnetherapie
  • Elektrische epilatie / Laserontharing gelaat
  • Camouflagetherapie

U kunt uw polisvoorwaarden voor de vergoeding huidtherapie checken of informeer bij uw zorgverzekering om te zien welke rechten op vergoeding voor huidtherapie u heeft. Ook kunt u voor een overzicht van vergoedingen de polisvoorwaarden op de website van uw zorgverzekeraar raadplegen. Om voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen heeft u vaak een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Bel voor meer informatie of een afspraak: Huidkliniek Amsterdam Zuid tel. 06-46 821 821.
 

Welke verzekering in 2016 voor huidtherapie?

Op 19 november 2015 maken de zorgverzekeraars de premies voor 2016 bekend. Wellicht is dit het moment om te kiezen voor een verzekeraar die goede dekking heeft voor huidtherapie. Op de website van overstappen.nl vindt u een overzicht van de vergoedingen per type zorg. Klik hier om te onderzoeken of uw therapie wordt vergoed.

Kwaliteitswaarborg Huidkliniek Amsterdam Zuid

Alle huidtherapeuten van Huidkliniek Ansterdam Zuid zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Dit is een beroepsvereniging welke de belangen behartigt van de huidtherapeuten in Nederland. De NVH ontwikkelt kwaliteitsbeleid, organiseert na- en bijscholingsprojecten voor haar leden en is aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP).

Ook zijn alle huidtherapeuten van Huidkliniek Amsterdam Zuid geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Hiervoor gelden criteria ten aanzien van werkervaring en deskundigheidsbevordering. Naast kwaliteitsbewaking is dit voor u o.a. van belang om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Tarieven huidtherapie

De tarieven voor huidtherapie / huidtherapeutische behandelingen verschillen sterk. Ze zijn afhankelijk van uw hulpvraag en het op te stellen behandelplan. De huidtherapeut zal tijdens het consult uw behandelplan bespreken met de daarbij behorende tarieven.

Bel voor meer informatie of een afspraak: Huidkliniek Amsterdam Zuid tel. 06-46 821 821.

Toegankelijkheid van huidtherapeut

Sinds 1 januari 2011 is het mogelijk om op eigen initiatief zonder verwijzing van de huisarts de huidtherapeut te bezoeken. Voorafgaand aan de behandeling zal de huidtherapeut een screening uitvoeren met behulp van een vragenlijst. Zo signaleert zij de aandoeningen die niet in het eigen werkgebied vallen. Als de resultaten aanleiding geven, zal de huidtherapeut u doorverwijzen naar de huisarts voor nader onderzoek.

Klachtenprocedure van Huidkliniek Amsterdam Zuid

Als u een klacht heeft en dit kenbaar wilt maken kunt u ons natuurlijk hierover direct aanspreken, mailen of bellen. Indien u uw klacht bij de commissie wilt neerleggen, kunt u naar de website van de Vereniging van Huidtherapeuten gaan www.huidtherapie.nl om een klachtenformulier te downloaden. Ook kunt u het formulier vinden in het folderrek in de praktijk.

 
https://huidkliniekamsterdamzuid.nl/algemenevoorwaarden/